Ιστορικό

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια ενός οργανισμού ή μίας
επιχείρησης, καθώς είναι οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Ειδικότερα όμως, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, είναι υποχρέωση όλων μας να υπάρχει ευαισθητοποίηση προς ευπαθείς ομάδες, δείχνοντας το «ανθρώπινο» πρόσωπό μας.

Τα καταστήματα ''ΚΟΚΟΗΣ'', με ευαισθησία και με έντονο το συναίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης βοηθούν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου κρατικούς φορείς, ιδρύματα, συλλόγους κλπ. με χορηγίες προς άτομα που χρήζουν την υποστήριξη όλων μας αλλά και την έμπρακτη συμπαράστασή μας.

Όραμα

Το δικό μας όραμα εξακολουθεί να παραμένει διαχρονικό έως σήμερα, 5 δεκαετίες μετά την ίδρυση των καταστημάτων μας. Ένα όραμα με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κάλυψη των αναγκών του, μέσα από την συνεχόμενη έρευνα και την βελτιστοποίηση των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών μας.

Αποστολή μας

Η κατανόηση και η ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών και καταναλωτών των καταστημάτων μας, με την προσφορά προϊόντων αδιαπραγμάτευτης ποιότητας σε συνδυασμό με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση.

Οι αξίες μας

• Εξασφαλισμένη ποιότητα
• Σεβασμός στον καταναλωτή και στις σχέσεις με τους συνεργάτες μας
• Περιβαλλοντολογική συνείδηση
• Υπευθυνότητα
• Ακεραιότητα

 
Smiley faceSmiley faceSmiley face

Copyright © ΚΟΚΟΗΣ - Εμπόριο πουλερικών | Τροφοδοσίες-Διανομές | Λιανική-Χονδρική | Παντοπωλείο-Κρεοπωλείο | Κατεψυγμένα Προϊόντα. All rights reserved
Δορυλαίου 4 - Πάτρα Τηλ. Κέντρο: 261 0 344380, Κιν.: 6936.919717
Θουρίας και Ατταλείας 1 - Πάτρα Τηλ.Κέντρο: 261 0 318088 Fax: 261 0 318088, Κιν.: 6936.919715 και 6936.919717
Δημοκρατίας 59 - Πάτρα Τηλ. Κέντρο: 261 0 524488
e-mail: info@kokois.gr και kokois.arta@yahoo.gr